معرفی دانشجویان برتر مرکز علمی کاربردی

دانشجویان برتر نیمسال اول 00 14–1399 مرکز علمی کاربردی شرکت شبکه بادران گستران معرفی شدند

مرکز علمی کاربردی شرکت شبکه بادران گستران دانشجویان برتر خود را به این شرح معرفی کرد:
نیلوفر حقیقت فر( رشته آمادگی جسمانی)
مهدی طالش ماسوله(رشته مربیگری فوتبال)
حسین(مجید) عطائی زاده( رشته مدیریت کسب‌وکار)
ریحانه کوروش احسن(رشته مدیریت کسب‌وکار)

گفتنی است، برترین دانشجویان مرکز علمی کاربردی شرکت شبکه بادران با موافقت ریاست دانشگاه به مناسبت اولین ترم تحصیلی مرکز،  شامل 50 درصد تخفیف در شهریه ترم بهمن ماه شدند.