تشکیل کلاس توجیهی درس کاربینی

جلسه توجیهی دانشجویان ترم بهمن جهت آگاهی و آشنائی با درس کاربینی

درس کاربینی یک درس مهارتی است که در نظام آموزش مهارتی و پذیرفته شدن دانشجو در مقاطع کاردانی-کارشناسی حرفه ای ارائه درس کاربینی به صورت یک درس عملی به ارزش یک واحد در ترم اول در نظام آموزش مهارتی الزامی است . انتظار می رود که  دانشجوی دانشگاه جامع علمی – کاربردی تحصیل بتواند از یک طرف به عنوان یک فرد دانشگاهی اعتقاد به بکارگیری شیوه های علمی را در خود نهادینه نماید از طرف دیگر باید این فرد بتواند  به عنوان یک فرد کاری در جامعه قلمداد شود یعنی شخصی که توانسته است با تمرین و ممارست مهارت های فنی را در خود ایجاد کرده واعتماد به نفس کاری را در خود تقویت نماید و پشتکار و تلاش کار را به طور مستمر پیگیری نماید. کاربینی، ابزاری است برای اینکه دانشگاه بتواند کارکردهای خود را در عرصه آموزش، فناوری وفرهنگی به نحو احسن ایفا نماید.

هدف از ایجاد کاربینی ایجاد کنجکاوی برای دانشجو نسبت به مقولات کاری رشته تحصیلی می باشد. دانشجویانیکه این درس را اخذ نموده اند حتما مرکز و پست مورد نظر خود را برای کاربینی انتخاب می نمایند. کاربینی در فرم های مخصوص با تحقیق دانشجو از محیط مورد نظر تکمیل و به استاد ارائه می گردد.

مرکز علمی کاربردی بادران جهت دانشجویان پذیرش بهمن99 در تاریخ شنبه16 اسفند ماه99کلاس توجیهی  هماهنگی را جهت چگونگی تکمیل و ارائه این درس  به صورت حضوری و انلاین  با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی بر گزار نمود.

در این کلاس دانشجویان با راهنمائی های استاد  خود به چگونگی روند گذراندن این درس و نحوه تکیل فرم های آن و گزارش نویسی آشنا شدند.