روز درختکاری

برگزاری روز درختکاری در مرکز علمی کاربردی بادران گستران

درختکاری در ایران دارای پشتوانه ‌ای از علایق ملی و سنت تاریخی است، تاریخ نشان می ‌دهد که ایرانیان باستان، جشن های خاصی داشتند و در این جشن ها به درختکاری پرداخته و به خاک و زراعت احترام می‌ گذاشتند.

روز درختکاری در 15 اسفند هر سال برگزار می شود و مردم با حضور در پارک ها، جنگل ها و اقصی نقاط شهر اقدام به کاشت نهال های جوان می کنند.

ریاست محترم مرکز علمی کاربردی بادران گستران دکتر قربانیان به مناسبت اولین سال فعالیت مرکزبا همراهی پرسنل مرکز علمی کاربردی و به پاس بزرگداشت این روز درختی در فضای اداری مرکز کاشتند و دکتر قربانیان اذعان داشتند که از بهترین روزهای سال 15 اسفند و روز درختکاری است که می‌توانیم سبزی و نشاط را به همه هدیه دهیم. درختان از موهبت‌های پرسود الهی محسوب می‌شوند که خداوند مهربان در دسترس انسان قرار داده و باید در حفظ و نگهداری آن‌ها کوشا باشیم.

  به طورکل روز درختکاری بهانه ‌ای است برای این که ما به محیط زیست احترام گذشته و آن را احیاء کنیم و یا حداقل آن را با دقت بیشتری نگه داری کنیم. امید است که با تلاش در این جهت، حتی با کاشتن یک نهال کوچک، کشوری زیبا و آباد را برای خویش مهیا کنیم که یقیناً کاری پسندیده است.