مسابقات شطرنج آنلاین قهرمانی دانشجویان

برگزاری مسابقه شطرنج آنلاین قهرمانی دانشجویان دختر و پسر سراسر کشور

 مسابقه شطرنج آنلاین قهرمانی دانشجویان پسر و دختر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور به میزبانی واحد استانی خراسان رضوی برگزار می گردد.
مسابقات در سایتlichess.org  و به روش سوئیسی بر اساس قوانین فدراسیون بین المللی شطرنج(فیده)برگزار می گردد.
لذادانشجویان علاقمند به شرکت در این مسابقه تا تاریخ24 مهر ماه با مرکز علمی کاربردی بادران تماس حاصل نمایند تا نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام نموده و شرایط  و اطلاعات لازم شرکت در مسابقه در اختیارشان قرارداده شود.
 دانشجویان  شرکت کننده در مسابقه مکلف به انجام حداقل 30 دست بازی رسمی در سایت فوق با زمان 3 دقیقه بدون پاداش زمانی تا قبل از27 مهر می باشند در غیر این صورت مجاز به شرکت در مسابقه مرحله مقدماتی نخواهند بود.