نخستین همایش بین المللی علمی و فرهنگی تاریخ و ادبیات پایداری در مکتب حاج قاسم

همایش بین المللی

طبق اطلاعیه مدیرکل محترم پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص برگزاری نخستین همایش بین المللی علمی و فرهنگی تاریخ و ادبیات پایداری در مکتب حاج قاسم  به میزبان یدانشگاه جیرفت در دیماه سال جاری مطابق سرفصل های اعلام شده دانشجویان علاقمند به شرکت در این همایش تا تاریخ30آبان ماه آثار خود رابه دبیرخانه مرکز برگزاری همایش ارسال نمایند.