رسالت و چشم انداز

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت شبکه بادران گستران جهت محقق شدن اهداف و چشم­انداز تعیین شده، طراحی و تدوین گردیده و در این راستا اهداف زیر را دنبال می­کند:

  1. اهتمام در جهت آموزش­های کاربردی و مهارتی در کنار آموزش­های نظری
  2. نظارت و کنترل بر حسن اجرای دروس عملی به منظور یاددهی مهارت­های کاربردی رشته تحصیلی
  3. انتخاب و گزینش اساتید مجرب و متخصص در حوزه کارآفرینی و مهارت­های تخصصی
  4. راه­اندازی و فعال کردن کانون­های کارآفرینی برای حمایت از دانشجویان خلاق و صاحب ایده­های نو جهت ارتباط بازار کار و دانشگاه.
  5. ایجاد و راه­اندازی انجمن­های علمی و فرهنگی دانشجویی به منظور ارتقای علمی و فرهنگی رشته­های تحصیلی و فعال نمودن دانشجویان در عرصه علمی و توسعه سرمایه­های اجتماعی و انسانی.
  6. مشارکت و تعامل با دستگاه­های اجرایی و سازمان­های دولتی و غیردولتی مرتبط با رشته­های تحصیلی جهت ارتقاء مهارت شاغلین و ایجاد اشتغال در دروسی چون کاربینی و کارورزی
  7. برقراری پیوند دانشجویان با مرکز رشد جهت تبدیل خلاقیت و نوآوری به  سرمایه­های اقتصادی در بستر دانش و مستحکم شدن ارتباط علمی با بازار کار.