رشته ها :

مربیگری پایه آمادگی جسمانی

مربیگری پایه فوتبال

مربیگری پایه فوتسال

مربیگری پایه والیبال

مدیریت کسب و کار ورزشی

خبرنگاری ورزشی

تبلیغات و بازاریابی

 

سر فصل ها: